Office Bearers

EXECUTIVE MEMBERS

Rethnama V. Pillai
Vilasini Ramachandran
V. K. Rajagopal
(vidhyadiraja samskarika kenthram director)
M.AyyappankuttyK. K. Gopinathan Nair
A. R. Vikraman Pillai
   
        K R Sivadas
A. K. Aniraj
P. N. Soman


Anoop Krishnan
Adv.Prakash Kumar Charalel
Haridas Elanthoor


Sathyan Nair
Prof. Narayana Swamy
Dr. M. P. Chanrasekaran Nair
Prof. N. P. Sankaranarayanan Pillai


T. N. Sivaraman Nair
Prof. T. N. Ramakrishna Kurup
GENERAL MEMBERS
K.S.Sivadasan Nair
Anoop A Nair
K P Soman
P.R.Gopinathan Nair


C G Pradeep
T.R.Gopalakrishnan Nair
Asok K Nair
P P Ramchandran Pillai
G Gopakumar
K.G.Gopalakrishnan Nair
K.R.Venugopal
Jayaprasad
R Madhu
K.N. Sivadasan Nair


Sasikala Pradeep
Rema Mohan
Presanna Venugopal
Ambily Prabhakaran Nair
Radha S Nair
Radhamaniamma
Usha Rajeev
Preetha B Nair
Kanakamma R Nair
Ravindranatha Panicker

Prof. A.C Vyasan
R Ravindranathan Nair
Rajeev Madathil
T V Purushothaman Nair